فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

بروزرسانی‌دورۀ‌نظريه‌هاي‌جامعه‌شناسي‌سه

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← دوره 2-91-90 نظریه‌های جامعه‌شناسی سه در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های لازم در زمینه شناخت و تحلیل موج سوم نظریه‌های جامعه‌شناسی (شامل تجدیدنظرها پس از جنبش‌های 1968) است.

 ← در اين دوره، دو هدف را دنبال مي‌كنيم:
← مهم‌ترين منظور، علاقمندسازي دانشجويان به نظريه اجتماعي است تا انرژي لازم را براي تداوم مطالعات خود به دست آورند. ما بيشتر سؤال ايجاد خواهيم كرد؛
← هدف دوم، به دست دادن تصويري از سير نظريۀ اجتماعي اخير و اهم مفاهيم آن است؛ اين تصوير شما را كمك مي‌كند تا برنامه‌هاي پژوهشي خود را با ديد بازتري انتخاب كنيد.
← انتظار بر اين است كه اين دوره، درك عمومي و در عين حال، اصولي از نظريه اجتماعي را در دانشجو پايه بگذارد.
← تفهيم مطالب به دانشجويان، به شيوه‌هاي ارائه مطالب و زمينه‌هاي اصلي/ بحث كلاسي/ مطالعات دانشجو/ ارزيابي مطالعات دانشجويان/ و مشورت با استاد صورت مي‌گيرد.

░▒▓ برنامه‌دوره
← طرح مبحث/اعلام برنامۀ ترم/معرفي منابع
← تجديدنظر در الگوي نظريه‌پردازي چپ‌گرا
← ماركسيسم ارتدكس و نظریه اقتصاد سیاسی
← ماركسيسم ساختارگرا
← نظرية امپرياليسم فرهنگي
← فرهنگ توده‌اي و امريكايي
← مكتب انتقادي فرانكفورت
← ماركسيسم نوگرامشي‌اي
← تجديدنظر در الگوي نظريه‌پردازي راست‌گرا
← رويكردهاي فمينيستي
← رويكردهاي پسامدرنيستي و پساساختارگرا
← رويكردهاي روانكاوانه

░▒▓ منبع‌اصلي
← درسنامه « نظريه‌هاي جامعه‌شناسي سه؛ چرخش فرهنگی»

░▒▓ منابع‌جنبی
← كرایج كالهون و دیگران (1387)، نظریه جامعه‌شناختی معاصر، ترجمه جمال محمدی، در حمیدرضا جلایی پور و جمال محمدی، ”نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی“، تهران، نشر نی، صص.456-125.
← فیلیپ دانیل اسمیت (1384)، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

░▒▓ فعاليت‌هاي‌كلاس‌/پس‌ازكلاس
← مباحث كلاس به منظور تدارك مقدمات لازم براي درك منبع اصلي ضروري خواهد بود.
← سؤالات، نكات و ساير ملاحظات خود را در تالار گفتگوي اينترنتي درس به اشتراك بگذاريد.
← گزارش‌هاي زير را در مواقع تعيين شده، تايپ شده تحويل دهيد:
← گزارش 1(1 نمره): چكيده انتقادي متن 1 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 2(1 نمره): چكيده انتقادي متن 2 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 3(1 نمره): چكيده انتقادي متن 4 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 4(1 نمره): چكيده انتقادي متن 5 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 5(1 نمره): چكيده انتقادي متن 7 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 6(1 نمره): چكيده انتقادي متن 9 (حداكثر 2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(حداقل 1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش فوق‌العاده(تا 3+ نمره): چكیده انتقادی یکی از دو منبع جنبی. شامل: چکیده(100 کلمه)+کلیدواژگان(10 تا 15 کلمه)+ مرور کتاب(15 صفحه≈5250 كلمه)+نموداردرختی‌سیرمباحث+نقد و جمع‌بندی(اقلاً 5 صفحه≈1750كلمه)+فهرست منابع.

░▒▓ خط‌مشي‌ارزيابي‌پايان‌دوره
← امتحان پايان ترم بر مبناي (1) متون 1/2/4/5/7/9 از درسنامه «نظريه‌هاي جامعه‌شناسي سه»، همچنين (2) مباحث كلاس برگزار خواهد شد (14 نمره).

░▒▓ رفع‌اشكال
hajiheidari@PhiloSociology®.ir
← تالار گفتگوي اينترنتي: PhiloSociology®.ir
← روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه(ساعت 15:00 تا 16:30).

░▒▓ كتاب‌شناسي؛‌ساير‌منابع‌پيشنهادي‌براي‌مطالعۀ‌افزون

░▒▓ برداشت‌اصولي‌و‌مقدماتي‌از‌نظريۀ‌اجتماعي
← فریدریش یوناس (1387)، تاریخ جامعه‌شناسی؛ ج.1: پیدایش و شکل‌گیری نظریه‌های نوین، ترجمه عبدالرضا نواح، اهواز: رسش.
← الكس كالينيكوس (1383)، درآمدي تاريخي به نظريه اجتماعي، ترجمه اكبر معصوم‌بيگي، تهران: آگه.
← جِیکوب برونوفسکی و بروس مازلیش (1379)، سنت روشنفکری در غرب؛ از لئوناردو تا هگل، ترجمه لی‌لا سازگار، تهران: آگه.
← کمال پولادی (1382)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ از سقراط تا ماکیاولی، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1385)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ در ایران و اسلام، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1382)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ از ماکیاولی تا مارکس، تهران: مرکز.
← کمال پولادی (1383)، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب؛ قرن بیستم، تهران: مرکز.
← حسين بشيريه (1384)، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم؛ انديشه‌هاي ماركسيستي، تهران: ني.
← حسين بشيريه (1384)، تاريخ انديشه‌هاي سياسي در قرن بيستم؛ ليبراليسم و محافظه‌كاري، تهران: ني.
← اچ. اي. بارنز و اچ. بكر (1354)، تاريخ انديشه اجتماعي، ج.1، ترجمه جواد يوسفيان، علي‌ اصغر مجيدي، تهران: كتاب‌هاي سيمرغ.
← اچ. اي. بارنز و اچ. بكر (1358)، تاريخ انديشه اجتماعي، ج.2 ، ترجمه جواد يوسفيان، تهران: نشر همراه.

░▒▓ مرور‌نظريه‌هاي‌جامعه‌شناسي‌
← تيم دلیني (1387)، نظريه‌هاي كلاسيك جامعه‌شناسي، ترجمه بهرنگ صديقي و وحيد طلوعي، تهران: نشر ني.
← ليوئيس كوزر (1376)، زندگي و انديشۀ بزرگان جامعه‌شناسي، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: نشر علمي.
← جرج ريتزر (1374)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، ترجمه احمدرضا غرويزاد، تهران: ماجد، صص.1691.
← جرج ريتزر (1374)، نظريۀ جامعه‌شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: نشر علمي.
← يان كرايب (1384)، نظريۀ اجتماعي كلاسيك؛ مقدمه‌اي بر انديشه ماركس، وبر، دوركيم، زيمل، ترجمه شهناز مسمي‌پرست، تهران: آگه.
← يان كرايب (1378)، نظريۀ اجتماعي مدرن؛ از پارسنز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگه.
← غلامعباس توسلي (1374)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 1، تهران: دانشگاه پيام نور.
← حسين ابوالحسن تنهايي (1375)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 2، تهران: دانشگاه پيام نور.
← راب استونز (1379)، متفكران بزرگ جامعه‌شناسي، ترجمه مهرداد ميردامادي، تهران: نشر مركز.
← استيون سيدمن (1386)، كشاكش آراء در جامعه‌شناسي، ترجمه هادي جليلي، تهران: نشر ني.

░▒▓ تمرکز‌بر‌نظريه‌هاي‌پس‌از‌جنبش‌های‌1968
← فيليپ دانيل اسميت (1384)، درآمدي بر نظريه فرهنگي، ترجمه حسن پويان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.
← اندرو ميلنر و جف براويت (1385)، درآمدي بر نظريه فرهنگي معاصر، ترجمه جمال محمدي، تهران: ققنوس.
← استيون سيدمن (1386)، كشاكش آرا در جامعه‌شناسي، ترجمه هادي جليلي، تهران: نشر ني.
← كرايج كالهون و ديگران (1387)، نظريه جامعه‌شناختي معاصر، ترجمه جمال محمدي در حميدرضا جلايي پور، جمال محمدي، و محمدرضا جلايي‌پور، نظريه‌هاي متأخر جامعه‌شناسي، تهران: نشر ني، صص.456125.
← رزمري تانگ (1387)، درآمدي جامع بر نظريه‌هاي فمينيستي، ترجمه منيژه نجم عراقي، تهران: نشر ني.

░▒▓ تأمل‌عميق‌و‌كسب‌مهارت‌در‌تحليل‌نظري
← ريمون آرون (1372)، مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي.
← ريمون بودون (1384)، مطالعاتي در آثار جامعه‌شناسان كلاسيك، 2جج.، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مركز.

░▒▓ دسترسي‌به‌برگزيده‌متون‌اصلي
← ليوئيس كوزر و برنارد روزنبرگ (1378)، نظريه‌هاي بنيادي جامعه‌شناسي، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشر ني.
← فرانكلين لوفان بومر (1385)، جريان‌هاي بزرگ در تاريخ انديشه غربي، ترجمه حسين بشيريه، تهران: باز.
← لارنس كهون (1381)، از مدرنيسم تا پست‌مدرنيسم، ويراستار ترجمه عبدالكريم رشيديان، تهران: ني.
← سايمون ديورينگ (1382)، مطالعات فرهنگي، ترجمه نيما ملك‌محمدي و شهريار وقفي‌پور، تهران: تلخون.
← پيتر ورسلي (1373)، جامعه‌شناسي مدرن، 2جج.، ترجمه حسن پويان، تهران: چاپخش.
← جي. اچ. آبراهامز (1369)، مباني و رشد جامعه‌شناسي، 2جج.، ترجمة حسن پويان، تهران: چاپخش.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.