فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

تخته سیاه شماره ۲ متفكران اجتماعی مسلمان: چرا تفكر اسلامی مهم است؟ چشم اندازهای عمومی

فرستادن به ایمیل چاپ

رابطه علم مدرن و دین
← مفهوم علم مدرن
← سه رويكرد موجود در قبال رابطه علم و دین در جهان اسلام:
← علم مدرن مغايرتي با دين ندارد
← علم چيزيست كه غرب را قدرتمند و بزرگ كرده است؛
← معنای علم با مفهوم اسلامی معرفت مطابق است؛
← در درجۀ اول، علم از جهان اسلام برخاسته است؛
← مسلمانان براي بازيافتن افتخارات گذشته بايد علم را احيا كنند؛
← نوعی اشتراک روانشناختی و فلسفی میان متفکران مدرنیست اسلامی و فلاسفه‌ی ضد دین غربی وجود دارد؛ بر سر «ارزش علم»؛
← کوشش برای حفظ اسلام از طریق حمایت علمی از احیاگری اسلامی و حمایت علمی از قرآن.

← علم مدرن با دین، تنها از جهات اخلاقی مغایرت دارند
← بخش عمده بنیادگرایان مسلمان در این رده می‌گنجند؛
← آنها كه سنیان راست‌دینی هستند، دنیای مدرن را درگیر یك انحراف اخلاقی بزرگ می‌دانند؛
← مشکلات علم مدرن از کاربرد غیراخلاقی علم مدرن ناشی شده‌اند و اساسا خطای علم مدرن نیستند؛
← اعتقاد به اتخاذ علم مدرن و کاربرد آن در یک نظام اخلاقی.

← علم مدرن با دین، اساساً از حیث جهان‌بینی مغایرت دارند
← علم تحت شرایط خاصی در غرب و با مفروضات فلسفی معینی در مورد ماهیت واقعیت ظهور کرد؛
← پرسش از چگونگی در علم مدرن تبیین شده ولی پرسیدن از چرایی نه؛
← علم مدرن هیچ کاری برای کشف ماهیت واقعیت نمی‌تواند انجام دهد.

اهم مسائل مهم امروز
← جذب حداکثری علم و فناوری در تمام کشورهای اسلامی
← کوشش ناچیز برای مطالعه‌ی معنا و تاریخ علم اسلامی
← کوشش اندك در جهت افزایش علم در جهان اسلام بر اساس یک منطق اسلامی در كنار شناخت بایسته علم مدرن

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.