فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۴-۱۳۹۳

فرستادن به ایمیل چاپ

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای“، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


حسين زاده حسام    ←    ۲۰
نيكوكلام يعقوبي حامد    ←    ۲۰
فطرتي جلال    ←    ۱۸.۷۵
صبوري محيا    ←    ۱۷
بهروش سرور    ←    ۱۶.۵
حاج نجفي اميرمحمد    ←    ۱۶.۵
كدخدازاده خمامي اصل بهار    ←    ۱۶.۵
ميراحمدي صفا    ←    ۱۶.۵
۳۱۰۲۹۰۰۵۹    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۸    ←    ۱۵.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۷    ←    ۱۵.۵
۳۱۰۲۹۰۱۰۱    ←    ۱۵.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۶۶    ←    ۱۵.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۴۷    ←    ۱۴.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۱    ←    ۱۴.۷۵
۳۱۰۱۹۱۰۳۸    ←    ۱۴.۷۵
۳۱۰۲۹۲۰۵۴    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۰    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۲۹۰۱۱۵    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۱۹۱۰۲۰    ←    ۱۴
۳۱۰۲۹۲۰۶۱    ←    ۱۴
۳۱۰۲۹۰۱۱۳    ←    ۱۴
۳۱۰۲۹۰۰۵۵    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۱۹۲۰۲۹    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۰۰۷۲    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۱۰۸۸    ←    ۱۳.۲۵
۳۱۰۲۹۰۰۹۵    ←    ۱۱.۲۵
۳۱۰۲۹۲۰۶۴    ←    ۱۰.۷۵
۳۱۰۲۹۱۰۵۳    ←    ۱۰
۳۱۰۲۸۹۱۰۲    ←    ۹
۳۱۰۱۹۲۰۵۶    ←    ۸.۷۵
۳۱۰۲۹۲۰۷۲    ←    ۸.۷۵
۳۱۰۲۹۰۰۶۳    ←    ۷.۷۵
۳۱۰۲۸۸۰۷۴    ←    ۷.۵


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
█░▒▓ ریز نمرات
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۷
گزارش‌تحقیق:۳
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۶
░▒▓ نمره نهایی:۲۰


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۷۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۷۵
گزارش‌تحقیق:۳
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت: ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۲۰


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۷۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴
گزارش‌تحقیق:۲
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:۱.۵
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۵
░▒▓ نمره نهایی:۱۸.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۵۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۷
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۷


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۵۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۹۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۶۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۶۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۶.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۶.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۵۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۷۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۷۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۱۰۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۶۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۵.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۴۷
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۷۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۱۹۱۰۳۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۵۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۵۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۱۱۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:۰.۵
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۱۴.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۱۹۱۰۲۰
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۴
░▒▓ نمره نهایی:۱۴


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۶۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۴.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۴


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۱۱۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۲.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۷
░▒▓ نمره نهایی:۱۴


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۵۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۱۹۲۰۲۹
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۷۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۸۸
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۳.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۱۳.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۹۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۱.۲۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۶۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۰.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۱۰۵۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۰.۲۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):-۱
░▒▓ نمره نهایی:۱۰


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۸۹۱۰۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۸.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۲
░▒▓ نمره نهایی:۹


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۱۹۲۰۵۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:۱۱.۵
گزارش‌تحقیق:-۳ (برداشت گسترده از منبع اینترنتی بدون ارجاع)
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۱
░▒▓ نمره نهایی:۸.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۲۰۷۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:۸
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):۳
░▒▓ نمره نهایی:۸.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۹۰۰۶۳
جمع نمره پاسخ‌نامه:۷.۷۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۷.۷۵


█ شماره دانشجویی:۳۱۰۲۸۸۰۷۴
جمع نمره پاسخ‌نامه:۷.۵
گزارش‌تحقیق:
گزارش فوق‌العاده/پاورپوینت:
مشارکت مؤثر در روند کلاس (۰.۲۵×):
░▒▓ نمره نهایی:۷.۵

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.