فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

تخته‌سیاه شماره 1 جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی

فرستادن به ایمیل چاپ

دوره جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی


← دوره 1-90-89 ”جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی“ در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارك مهارت‌های لازم در زمینه شناخت عمومی از ارتباطات، ارتباطات جمعی و وسایل ارتباط جمعی، تدارك دیده شده است.
← ما در این دوره سه هدف را دنبال می‌كنیم:
← مهم‌ترین منظور، علاقمندسازی دانشجویان به نهاد ارتباطات جمعی و رسانه‌ها به عنوان نیرومندترین نهاد اجتماعی در حال حاضر است، تا انرژی لازم را برای تداوم مطالعات خود در طول دوره تحصیل به دست آورند. دو هدف دیگر حول این هدف پی‌گیری می‌شوند؛
← در این دوره تلاش می‌شود تا با در نظر گرفتن نهاد ارتباطات جمعی در زمینه اجتماعی، احوالات آن و مناسبات آن را با زمینه اجتماعی، مورد بررسی قرار دهیم؛
← و منظور سوم، آشنا كردن دانشجویان با مفاهیم اساسی مهم مطرح در این حوزه است.
← تفهیم مطالب به دانشجویان محترم، به شیوه‌های ارائه مطالب و زمینه‌های اصلی، بحث كلاسی، مطالعات دانشجو، ارزیابی مطالعات دانشجویان، و مشورت با استاد صورت می‌گیرد.

█ █ برنامه دوره
← اعلام برنامه ترم/معرفی منابع
← طرح مبحث (منتخب سه‌گانه ماتریکس)
← سیر ارتباطات و درك عمومی از ارتباط و ارتباطات رسانه‌ای
← تحلیل ارتباطات رسانه‌ای در سطح خرد (فصول 3 و 7/مباحث كلاس)
← هویت رسانه‌ای
← تحلیل ارتباطات رسانه‌ای در سطح كلان (فصول 4، 5 و6/مباحث كلاس)
← ظهور عمومیت رسانه‌ای
← تسری عمومیت رسانه‌ای: جهانی‌شدن
← فایق آمدن بر عمومیت‌های پیشین: دگرگونی در سنت

█ █ منبع اصلی
← فصول سوم تا هفتم از جان بروکشایر تامپسن (1380)، رسانه‌ها و مدرنیته؛ نظریه اجتماعی رسانه‌ها، ترجمه مسعود اوحدی، تهران، سروش.
█ █ منبع جنبی
← یوست فن لون (1388)، تکنولوژی رسانه‌ای از منظری انتقادی، ترجمه احد علیقلیان، تهران: همشهری (با 2+ نمره فوق‌العاده).

█ █ فعالیت‌های كلاس‌/پس‌ازكلاس
← مباحث كلاس به منظور تدارك مقدمات لازم برای درك منبع اصلی ضروری خواهد بود؛
← لطفاً سؤالات، نكات و سایر ملاحظات خود را در تالار گفتگوی اینترنتی درس به اشتراك بگذارید. مطالب وبلاگ را دنبال كنید؛
← همچنین، گزارش‌های زیر را در مواقع تعیین شده، تحویل دهید:
← گزارش 1(تا 1 نمره): چکیده‌ای از سه‌گانه ماتریکس(1 صفحه =350كلمه)، همراه با نظرات شخصی در مورد شرایط حال و آینده فضای رسانه‌ای جدید(2 صفحه=700 كلمه)؛
← گزارش 2(تا 1 نمره):  چكیده فصل 3 (2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 3(تا 1 نمره):  چكیده فصل 7 (2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 4(تا 1 نمره): چكیده فصل 4 (2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 5(تا 1 نمره):  چكیده فصل 5 (2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش 6(تا 1 نمره):  چكیده فصل 6 (2 صفحه=700 كلمه)، همراه با نظرات شخص شما(1 صفحه =350كلمه)؛
← گزارش فوق‌العاده(تا 2+ نمره): چكیده درختی همراه با مرور انتقادی كتاب یوست فن لون (1388).

█ █ خط مشی ارزیابی پایان دوره
← ارزیابی پایان دوره، منحصراً بر مبنای (1)فصول 73 كتاب جان تامپسن و (2)مباحث كلاس، صورت خواهد گرفت (14 نمره).

█ █ مراجعه جهت رفع اشكال
hajiheidari@PhiloSociology®.ir
← تالار گفتگوی اینترنتی: PhiloSociology®.ir
← روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه (ساعت 15:00 تا 16:30).

█ █ كتاب‌شناسی؛ سایر منابع پیشنهادی برای مطالعه افزون

برداشتی عمیق‌تر از ارتباطات جمعی 
← مانوئل اولیون كستلز (1380)، ظهور جامعه شبكه‌ای، 3جج.، ترجمه گروه مترجمان، تهران: طرح نو.
← سید حسن حسینی(ویراستار) (1388)، زیبایی‌شناسی و فلسفه رسانه، تهران: انتشارات دانشكده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و انتشارات مهرنیوشا.
← مجموعه نویسندگان (71386)، فلسفه رسانه، فصلنامه رادیوتلویزیون، ش.3، سال سوم، بهار 1386 و ش.6، سال چهارم، زمستان 1387.
← منوچهر محسنیان راد (1378)، ارتباط‌شناسی؛ ارتباطات انسانی(میان‌فردی، گروهی، جمعی)، تهران: سروش.
← گِیل ای. مایرز و میشل تی. مایرز (1383)، پویایی ارتباطات انسانی، ترجمه حوا صابرآملی، تهران: انتشارات دانشكده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

سایر منابع عمومی ارتباطات جمعی
← الکسیس تن (1388)، نظریه‌ها و پژوهش‌های ارتباط جمعی، ترجمه نعیم بدیعی، تهران: همشهری.
← ملوین دفلور و اوِرِت دنیس (1383)، شناخت ارتباطات جمعی، ترجمه سیروس مرادی، تهران: انتشارات دانشكده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
← ژان كازنو (1373)، جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات اطلاعات.
← كاظم معتمدنژاد (1383)، وسایل ارتباط جمعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
← نظام بهرامی كمیل (1388)، نظریه‌رسانه‌ها؛ جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران: كویر.

نظریه‌های ارتباطات جمعی
← دنیس مك‌كوِیل (1382)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مركز مطالعات رسانه‌ها.
← استیون لیتلجان (1384)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه سید اكبر مبرحسنی و سید مرتضی نوربخش، تهران: جنگل.
← ورنر سورین و جیمز تانكارد (1381)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
← ویلبر شرام (1381)، زندگی و اندیشه پیشتازان علم ارتباطات، ترجمه غلامرضا آذری و زهرا آذری، تهران: رسا.
← سون ویندال، بنو سیگنایتزر، و جین اولسن (1376)، كاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

برنامه‌های پژوهشی متأخر
← فرانك وبستر (1380)، نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران: قصیده‌سرا.

تحقیق در رسانه
← راجر دی. ویمر و جوزف آر. دومینیك (1384)، تحقیق در رسانه‌های جمعی، ترجمه كاووس سیدامامی، تهران: سروش.
رادیو
← اریك گ. نوربرگ (1383)، خط‌مشی‌های برنامه‌سازی برای رادیو، ترجمه ناصر بلیغ، تهران: تحقیق و توسعه رادیو.
← كارول فلمینگ (1384)، دستینه رادیو، ترجمه ناصر بلیغ، تهران: تحقیق و توسعه رادیو.

تلویزیون
← دیوید مك‌كوئین (1384)، راهنمای شناخت تلویزیون، ترجمه فاطمه كرمعلی و عصمت گیویان، تهران: اداره كل پژوهش‌های سیما.
← هربرت زتل (1384)، راهنمای تولید برنامه‌های تلویزیونی، ترجمه علی رجب‌زاده طهماسبی و دیگران، تهران:  انتشارات دانشكده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
← جرالد میلرسون (1384)، فن برنامه‌سازی تلویزیونی، ترجمه مهدی رحیمیان، تهران: سروش.

سایبرفضا
← دیوید بل (1383)، سایبراسپیس، ترجمه امید نیك‌فرجام، تهران: اداره كل پژوهش‌های سیما.

█ █ مراجع تحقیق

دائره‌المعارف‌های مرتبط با موضوع ارتباطات جمعی
← جان فیسك و دیگران (1385)، مفاهیم كلیدی ارتباطات، ترجمه میرحسین رئیس‌زاده، تهران: فصل نو؛
← مایكل پین (1382)، فرهنگ اندیشه انتقادی، ترجمه پیام یزدانجو، تهران: نشر مركز؛
← اندرو ادگار و پیتر سیجویك (1387)، مفاهیم بنیادی نظریه فرهنگی، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.

كتابخانه‌های برگزیده
← كتابخانه مركز مطالعات و تحقیقات رسانه؛
← كتابخانه دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛
← كتابخانه مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران.

كتابفروشی‌های برگزیده
← انتشارات آگاه، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، روبروی سازمان مركزی دانشگاه تهران؛
← انتشارات اختران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان اردیبهشت، نبش بازارچه كتاب؛
← انتشارات خوارزمی، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، روبروی در اصلی دانشگاه تهران؛
← انتشارات حكمت، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، تقاطع وصال؛
← انتشارات مولا، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، تقاطع وصال.

نشریات ادواری برگزیده
← فصلنامه رسانه، مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
← فصلنامه پژوهش و سنجش، سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا.

وبگاه‌های مهم
← American Journalism Review ajr.org
← Columbia Journalism Review www.cjr.org
← International Association for Media and Communication Research iamcr.org
← Journalism Education Association jea.org
← Association for Education in Journalism and Mass Communication www.aejmc.org
← Asian American Journalists Association www.aaja.org
← Newspaper Association of America www.naa.org
← Public Relations Society of America www.prsa.org
← Society of Professional Journalists www.spj.org
← MZTV Museum of Television www.mztv.com
← National Association of Broadcasters www.nab.org
← Radio Days: A Soundbite History www.otr.com
← The Association of Internet Professionals (AIP) www.association.org
← Academy of Television Arts & Sciences www.tvindustry.com
← The History of Broadcasting, 1920-1960 umdrive.memphis.edu/mbensman/public/history1.html
← A Brief History of the Internet www.isoc.org/internet/history/brief.shtml
← Hobbes' Internet Timeline www.greatachievements.org/greatachievements/ga_13_1
← NetLingo(a dictionary of terms related to the Internet) www.netlingo.com
← CERT® Coordination Center www.cert.org
← The Computer Crime and Intellectual Property Section(CCIPS) www.cybercrime.gov
← CyberAtlas cyberatlas.internet.com
← GetNetWise(resources for families to ensure safe and constructive usage of Internet)www.getnetwise.org
www.safekids.com
← Internet Archive www.archive.org
← Internet Library of Law and Court Decisions www.phillipsnizer.com/internetlib2.htm
← PBS Online(a history of the Internet) www.pbs.org/opb/nerds2.0.1
← IRSS(database of public opinion polls) www.irss.unc.edu/data_archive/pollsearch.html

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.