فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

 


 .


  


بسم الله الرحمن الرحیم  


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند (با ارفاق اعلام شده، تا آخر وقت سیزده خردادماه پذیرفته شدند)، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”جامعه‌شناسی ارتباطات توده‌ای“(نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.

 


 

310289060    ←    20
310289061    ←    20
310287113    ←    20
310288068    ←    20
310287094    ←    19.5
310288086    ←    19
310288050    ←    18.75
310288069    ←    18.25
310289076    ←    18.25
310288076    ←    17.75
310289050    ←    17.5
310287091    ←    17.5
310289046    ←    17.25
310288083    ←    17.25
310289072    ←    17.25
310289041    ←    16.75
310289042    ←    16.5
310289051    ←    16.5
310287083    ←    16.25
310287093    ←    16.25
310288084    ←    15.75
310286073    ←    15.75
310287064    ←    15.5
310289075    ←    15.5
310287085    ←    15.5
310288103    ←    15
310289057    ←    14.75
310287081    ←    14.75
310288059    ←    14.5
310289049    ←    13.75
310288057    ←    13.75
310289048    ←    13.25
310288048    ←    13.25
310287001    ←    13.25
310288071    ←    13.25
310288065    ←    12.5
310287086    ←    12
310287098    ←    12
310287088    ←    11.75
310288079    ←    11.5
310287095    ←    11.5
310288053    ←    11.25
310288080    ←    11.25
310286057    ←    11.25
310287075    ←    10.75
310287112    ←    8.25
310287087    ←    8
310287072    ←    8
310286069    ←    5.25

  


 ░▒▓ ریز نمرات
• با Ctrl+F و شماره دانشجویی پیدا کنید.
                                                   ░▒▓░▒▓


 

 

 ■□شماره دانشجویی:   310289060 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.75 
░▒▓ نمره نهایی:    20

 


■□شماره دانشجویی:   310289061 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    20

 


■□شماره دانشجویی:   310287113 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره (نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    0.5  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    20

 


■□شماره دانشجویی:   310288068 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    20

 


■□شماره دانشجویی:   310287094 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    0.75  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  1 
░▒▓ نمره نهایی:    19.5

 


■□شماره دانشجویی:   310288086 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    19

 


■□شماره دانشجویی:   310288050 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    0.75  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    18.75

 


■□شماره دانشجویی:   310288069 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.5 از 14 نمره
گزارش۱:    0.75  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    18.25

 


■□شماره دانشجویی:   310289076 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    0.5  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    18.25

 


■□شماره دانشجویی:   310288076 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    0.75  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    17.75

 


■□شماره دانشجویی:   310289050 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    0.75  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    17.5

 


■□شماره دانشجویی:   310287091 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    13.25 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    0.5  از 1 نمره
گزارش۵:    0.5  از 1 نمره
گزارش۶:    0.5  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    17.5

 


■□شماره دانشجویی:   310289046 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    17.25

 


■□شماره دانشجویی:   310288083 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    0.75  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    17.25

 


■□شماره دانشجویی:   310289072 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    0.75  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    0.75  از 1 نمره
گزارش۶:    0.75  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    17.25

 


■□شماره دانشجویی:   310289041 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره (نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۱:    0.75  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.75 
░▒▓ نمره نهایی:    16.75

 


■□شماره دانشجویی:   310289042 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.5 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    16.5

 


■□شماره دانشجویی:   310289051 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.75 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0.5  از 1 نمره
گزارش۳:    0.5  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    0.75  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    16.5

 


■□شماره دانشجویی:   310287083 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.5 از 14 نمره
گزارش۱:    0.75  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    16.25

 


■□شماره دانشجویی:   310287093 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    13.25 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    0.75  از 1 نمره
گزارش۳:    0.5  از 1 نمره
گزارش۴:    0.75  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    16.25

 


■□شماره دانشجویی:   310288084 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    0.75  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    0.75  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    15.75

 


■□شماره دانشجویی:   310286073 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    13.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0.5  از 1 نمره
گزارش۲:    0.5  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0.5  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0.5  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.5 
░▒▓ نمره نهایی:    15.75

 


■□شماره دانشجویی:   310287064 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    15.5

 


■□شماره دانشجویی:   310289075 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.5 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    0.5  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    0.5  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    15.5

 


■□شماره دانشجویی:   310287085 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0.25  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    15.5

 


■□شماره دانشجویی:   310288103 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.25 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    0.5  از 1 نمره
گزارش۳:    0.5  از 1 نمره
گزارش۴:    0.75  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    15

 


■□شماره دانشجویی:   310289057 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10 از 14 نمره
گزارش۱:    0.5  از 1 نمره
گزارش۲:    0.75  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    0.75  از 1 نمره
گزارش۶:    0.5  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    14.75

 


■□شماره دانشجویی:   310287081 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    14.75

 


■□شماره دانشجویی:   310288059 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0.75  از 1 نمره
گزارش۴:    1  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    14.5

 


■□شماره دانشجویی:   310289049 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10 از 14 نمره
گزارش۱:    0.5  از 1 نمره
گزارش۲:    0.5  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0.5  از 1 نمره
گزارش۶:    1  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    13.75

 


■□شماره دانشجویی:   310288057 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.5 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0.5  از 1 نمره
گزارش۴:    0.5  از 1 نمره
گزارش۵:    0.5  از 1 نمره
گزارش۶:    0.5  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    13.75

 


■□شماره دانشجویی:   310289048 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    13.25

 


■□شماره دانشجویی:   310288048 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0.25  از 1 نمره
گزارش۲:    0.75  از 1 نمره
گزارش۳:    0.5  از 1 نمره
گزارش۴:    0.75  از 1 نمره
گزارش۵:    0.5  از 1 نمره
گزارش۶:    0.5  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    13.25

 


■□شماره دانشجویی:   310287001 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  1 
░▒▓ نمره نهایی:    13.25

 


■□شماره دانشجویی:   310288071 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    0.5  از 1 نمره
گزارش۴:    0.5  از 1 نمره
گزارش۵:    0.5  از 1 نمره
گزارش۶:    0.5  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  1 
░▒▓ نمره نهایی:    13.25

 


■□شماره دانشجویی:   310288065 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.5 از 14 نمره
گزارش۱:    0.5  از 1 نمره
گزارش۲:    0.5  از 1 نمره
گزارش۳:    0.5  از 1 نمره
گزارش۴:    0.5  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    12.5

 


■□شماره دانشجویی:   310287086 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11 از 14 نمره
گزارش۱:    1  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    12

 


■□شماره دانشجویی:   310287098 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    1  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    12

 


■□شماره دانشجویی:   310287088 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    11.75

 


■□شماره دانشجویی:   310288079 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    8 از 14 نمره
گزارش۱:    0.5  از 1 نمره
گزارش۲:    1  از 1 نمره
گزارش۳:    0.5  از 1 نمره
گزارش۴:    0.5  از 1 نمره
گزارش۵:    0.5  از 1 نمره
گزارش۶:    0.5  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    11.5

 


■□شماره دانشجویی:   310287095 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11 از 14 نمره
گزارش۱:    0.5  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    11.5

 


■□شماره دانشجویی:   310288053 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    11.25

 


■□شماره دانشجویی:   310288080 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25 
░▒▓ نمره نهایی:    11.25

 


■□شماره دانشجویی:   310286057 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    11.25

 


■□شماره دانشجویی:   310287075 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.75 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    10.75

 


■□شماره دانشجویی:   310287112 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    7.75 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0.5  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    8.25

 


■□شماره دانشجویی:   310287087 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    8 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    8

 


■□شماره دانشجویی:   310287072 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    8.5 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    0  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    -1  (تقلب در گزارش فوق‌العاده/بدون امکان تجدید نظر)
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.5 
░▒▓ نمره نهایی:    8

 


■□شماره دانشجویی:   310286069 
جمع نمره پاسخ‌نامه:    4.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0  از 1 نمره
گزارش۲:    0  از 1 نمره
گزارش۳:    1  از 1 نمره
گزارش۴:    0  از 1 نمره
گزارش۵:    0  از 1 نمره
گزارش۶:    0  از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:     
مشارکت مؤثر در روند کلاس:   
░▒▓ نمره نهایی:    5.25

 

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.