فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی سه | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

.

بسم الله الرحمن الرحیم


 دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌‌های جامعه‌شناسی سه“(نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.

هوالعلیم


 

۳۱۰۴۸۶۰۳۱    ←    ۲۰
۳۱۰۴۸۷۰۳۳    ←    ۲۰
۳۱۰۴۸۷۰۳۰    ←    ۱۹.۷۵
۳۱۰۲۸۷۱۱۵    ←    ۱۹.۲۵
۳۱۰۴۸۷۰۴۲    ←    ۱۷.۵
۳۱۰۲۸۷۰۷۵    ←    ۱۶.۵
۳۱۰۴۸۸۰۲۷    ←    ۱۶.۲۵
۳۱۰۴۸۸۰۳۰    ←    ۱۶
۳۱۰۴۸۷۰۱۵    ←    ۱۵.۵
۳۱۰۲۸۷۰۸۳    ←    ۱۴.۷۵
۳۱۰۲۸۶۰۷۳    ←    ۱۴.۵
۳۱۰۴۸۷۰۲۶    ←    ۱۴.۲۵
۳۱۰۲۸۷۱۲۶    ←    ۱۴
۳۱۰۴۸۷۰۵۳    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۴۸۷۰۳۵    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۲۸۷۰۸۰    ←    ۱۳.۷۵
۳۱۰۲۸۹۰۷۵    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۲۸۷۰۸۲    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۲۸۷۰۰۱    ←    ۱۲.۵
۳۱۰۴۸۷۰۳۶    ←    ۱۱.۷۵
۳۱۰۴۸۶۰۲۵    ←    ۱۱.۲۵
۳۱۰۴۸۷۰۳۹    ←    ۱۱.۲۵
۳۱۰۲۸۸۰۷۲    ←    ۱۰.۷۵
۳۱۰۲۸۷۰۷۰    ←    ۱۰.۵
۳۱۰۴۸۷۰۲۵    ←    ۸
۳۱۰۴۸۶۰۵۸    ←    ۷.۲۵
۳۱۰۲۸۷۱۱۲    ←    ۷
۳۱۰۲۸۶۰۶۹    ←    ۶.۵
۳۱۰۴۸۸۰۳۲    ←    ۴


░▒▓ ریز نمرات 


 


■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۶۰۳۱ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۴ از ۱۴ نمره (نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۱:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  ۱ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۲۰

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۷۰۳۳ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۴ از ۱۴ نمره (نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۱:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۱ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  ۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۲۰

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۷۱۱۵ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۴ از ۱۴ نمره (نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۱ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  ۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۹.۲۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۷۰۳۰ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۴ از ۱۴ نمره (نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۱:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۹.۷۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۷۰۴۲ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۲.۷۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۱ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۷.۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۷۰۷۵ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۳.۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۵از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۶.۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۸۰۲۷ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۲.۷۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰.۲۵ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۶.۲۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۸۰۳۰ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۱.۲۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  ۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۶

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۷۰۱۵ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۲.۷۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۵.۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۷۰۸۳ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۹.۲۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰.۵ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۴.۷۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۶۰۷۳ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۲.۷۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰.۵ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  ۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۴.۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۷۰۲۶ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۱.۲۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۴.۲۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۷۱۲۶ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۴ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۴

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۷۰۵۳ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۴ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۳.۷۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۷۰۳۵ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۱.۲۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰.۲۵ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  ۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۳.۷۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۷۰۸۰ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۲ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۳.۷۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۹۰۷۵ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۷ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۱ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۲.۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۷۰۸۲ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۲ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  ۰.۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۲.۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۷۰۰۱ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۰.۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  ۰.۷۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۲.۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۷۰۳۶ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۰.۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  ۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۱.۷۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۶۰۲۵ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۶.۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۱.۲۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۷۰۳۹ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۸.۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۱ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۱.۲۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۸۰۷۲ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۰ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  ۰.۷۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۰.۷۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۷۰۷۰ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱۰.۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۱۰.۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۷۰۲۵ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۶.۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۲۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۲۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰.۲۵ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۸

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۶۰۵۸ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۶.۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -۰.۲۵ 
░▒▓ نمره نهایی:  ۷.۲۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۷۱۱۲ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۷ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۷

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۲۸۶۰۶۹ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۶.۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۶.۵

 

■□شماره دانشجویی:  ۳۱۰۴۸۸۰۳۲ 
جمع نمره پاسخ‌نامه:  ۱.۵ از ۱۴ نمره
گزارش۱:   ۰ از ۱ نمره
گزارش۲:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۳:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۴:   ۰.۷۵ از ۱ نمره
گزارش۵:   ۰.۵ از ۱ نمره
گزارش۶:   ۰ از ۱ نمره
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  - 
░▒▓ نمره نهایی:  ۴

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.