فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات ارشد | نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲

فرستادن به ایمیل چاپ

ریز نتایج آزمون پایان دوره جامعه‌شناسی ارتباطات ارشد | نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲
بسم الله الرحمن الرحیم


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، دو بار بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.
• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”دوره جامعه‌شناسی ارتباطات ارشد“(نیم‌سال ۱-۹۳-۱۳۹۲)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۰۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۵
گزارش تحقیق:    ۵       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۲۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۱۱
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۳.۷۵
گزارش تحقیق:    ۵
گزارش فوق‌العاده:    ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۰.۷۵
░▒▓ نمره نهایی:    ۲۰
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۱۲
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۱.۲۵
گزارش تحقیق:    ۳       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵.۲۵
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۲۶
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش تحقیق:    ۴       
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۵
■□شماره دانشجویی:    ۳۱۰۲۹۲۰۰۵
جمع نمره پاسخ‌نامه:    ۱۰
گزارش تحقیق:
۲
گزارش فوق‌العاده:    ۱
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    ۱
░▒▓ نمره نهایی:    ۱۴

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.