فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

بروزرسانی دوره جامعه‌شناسی ارتباطات ورسانه‌های توده‌ای (کارشناسی ارشد)

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


▬ «جامعه‌شناسی ارتباطات و رسانه‌های توده‌ای» کارشناسی ارشد، به عنوان دو واحد اختیاری، برای دانشجویان جامعه‌شناسی نظری-فرهنگی و مطالعات جوانان ارائه می‌گردد.
▬ دوره ۲-۹۲-۹۱ جامعه‌شناسی ارتباطات و رسانه‌های توده‌ای کارشناسی ارشد، در دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بر مبنای تدارک مهارت‌های تحلیل ارتباطات با تأکید بر ارتباطات توده‌ای و رسانه‌مند، به عنوان «مهم‌ترین نهاد اجتماعی حال حاضر طراحی شده است.
▬ در اين دوره، سه هدف را دنبال مي‌كنيم:

• هدف اول، علاقمندسازي دانشجويان به مهم‌ترین نهاد اجتماعی حال حاضر، یعنی وسایل ارتباط توده‌ای و تغییر شکل گسترده روابط انسانی. امید است تا دانشجویان پس از پایان دوره، انرژي لازم براي تداوم مطالعات خود در این زمینه به دست آورند. ما بيشتر سؤال ايجاد خواهيم كرد.
• هدف دوم، تدارک مقدمات مفهومی و نظری برای درک دگرگونی‌های عظیم نهادی در «جامعه مشحون از رسانه» خواهد بود.
• مهم‌ترين منظور، آماده‌سازی دانشجویان برای مقایسه و انتخاب ایده، برای تدوین رساله پایان نامه کارشناسی ارشد خواهد بود.

▬ تفهيم مطالب به دانشجويان، به شيوه ارائه مطالب و زمينه‌هاي اصلي/ بحث كلاسي/ مطالعات دانشجو/ ارزيابي مطالعات دانشجويان/ و مشورت با استاد صورت مي‌گيرد. تحقق کامل اهداف دوره، با اهتمام دانشجویان محترم به تمام این مراحل میسر خواهد بود.

░▒▓ برنامه دوره
▬ طرح مبحث/ اعلام برنامۀ ترم/ معرفي منابع (۱ جلسه)
▬ آشنایی عمومی با نهاد وسایل ارتباط توده‌ای (حدود ۲ جلسه)
▬ تدارک موضع نظری اصولی برای تحلیل ارتباطات انسانی و ارتباطات رسانه‌ای (حدود ۳ جلسه)
▬ رسانه با جامعه چه می‌کند؟ (حدود ۲ جلسه)
▬ در سازمان‌های رسانه‌ای چه می‌گذرد؟ (حدود ۳ جلسه)
▬ جامعه با رسانه چه می‌کند؟ (حدود ۲ جلسه)
▬ فعال‌سازی در مقابل رسانه‌ها؛ سواد رسانه‌ای انتقادی (حدود ۲ جلسه)
▬ جمع‌بندی و رفع اشکال  (۱ جلسه)

░▒▓ منبع اصلي
▬ منتخبی از دبلیو. جیمز پاتر (۱۳۹۱)، بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای، ترجمه امیر یزدیان و همکاران، تهران: مرکز پژوهش‌های اسلامی سیما.

░▒▓ منابع جنبی
▬ منتخبی از آنتوني گيدنز و كارن بردسال (۱۳۸۶)، جامعه‌شناسي، ترجمه حسن چاووشيان، تهران: نشر ني، صص.۷۰۵-۶۵۲.
▬ منتخبی از جان بروکشایر تامپسن (۱۳۷۹)، ایدئولوژی و فرهنگ مدرن؛ نظریه اجتماعی انتقادی در عصر ارتباطات توده‌گیر، ترجمه مسعود اوحدي، تهران: مؤسسه فرهنگی آینده پویان تهران.
▬ منتخبی از جان بروکشایر تامپسن (۱۳۸۰)، رسانه‌ها و مدرنيته؛ نظريۀ اجتماعي رسانه‌ها، ترجمه مسعود اوحدي، تهران، سروش.

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.