فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره مبانی جامعه‌شناسی یک | نیم‌سال ۱-۹۲-۱۳۹۱

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← ادامه...


بسم الله الرحمن الرحیم


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، «دو بار»، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، «برای سومین بار» بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند (با ارفاق اعلام شده، تا آخر وقت دوشنبه، هیجده دی‌ماه/ هفت ژانویه پذیرفته شدند)، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”مبانی جامعه‌شناسی یک“ (نیم‌سال ۱-۹۲-۱۳۹۱)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

310491032    ←    20
310491025    ←    20
310491031    ←    20
310491036    ←    19.75
310491030    ←    19
310491028    ←    18.25
310491043    ←    18.25
310190046    ←    17.75
310491040    ←    17.75
310491042    ←    17
310491041    ←    16.5
310491027    ←    15.75
310491034    ←    15.5
310491021    ←    14.25
310491037    ←    14.25
310491038    ←    14.25
310491024    ←    13.5
310491033    ←    13
310190054    ←    12.75
310390026    ←    11
310491029    ←    11
310491039    ←    10.5
310491022    ←    10.25
310491026    ←    9.75


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

░▒▓ ریز نمرات
• با Ctrl+F و شماره دانشجویی پیدا کنید.
    ░▒▓░▒▓

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

■□شماره دانشجویی:    310491032
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12 از 12 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    20

 


■□شماره دانشجویی:    310491025
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25 از 12 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.75 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    0.75 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    2
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    20

 


■□شماره دانشجویی:    310491031
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11 از 12 نمره
گزارش۱:    0.5 از 1 نمره
گزارش۲:    0.75 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    0.25 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    1.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    1
░▒▓ نمره نهایی:    20

 


■□شماره دانشجویی:    310491036
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11 از 12 نمره
گزارش۱:    0.75 از 1 نمره
گزارش۲:    0.75 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    0.75 از 1 نمره
گزارش۶:    0.5 از 1 نمره
گزارش۷:    0.5 از 1 نمره
گزارش۸:    0.75 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    1.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    1
░▒▓ نمره نهایی:    19.75

 


■□شماره دانشجویی:    310491030
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10.5 از 12 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.5
░▒▓ نمره نهایی:    19

 


■□شماره دانشجویی:    310491028
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10 از 12 نمره
گزارش۱:    0.5 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    0.75 از 1 نمره
گزارش۸:    0.75 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.75
░▒▓ نمره نهایی:    18.25

 


■□شماره دانشجویی:    310491043
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.25 از 12 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    18.25

 


■□شماره دانشجویی:    310190046
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11 از 12 نمره
گزارش۱:    0.5 از 1 نمره
گزارش۲:    0.75 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    0.75 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    0.75 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    17.75

 


■□شماره دانشجویی:    310491040
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11 از 12 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.75 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    0 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    17.75

 


■□شماره دانشجویی:    310491042
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12 از 12 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:     -- از 1 نمره
گزارش۵:     -- از 1 نمره
گزارش۶:    0.75 از 1 نمره(نمره این‌گزارش شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۷:    0.5 از 1 نمره(نمره این‌گزارش شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۸:     -- از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    17

 


■□شماره دانشجویی:    310491041
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9.75 از 12 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.75 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    0 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    16.5

 


■□شماره دانشجویی:    310491027
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10 از 12 نمره
گزارش۱:     -- از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    -0.25
░▒▓ نمره نهایی:    15.75

 


■□شماره دانشجویی:    310491034
جمع نمره پاسخ‌نامه:    10 از 12 نمره
گزارش۱:    0.25 از 1 نمره
گزارش۲:    0.25 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    0.25 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    0.75 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.5
░▒▓ نمره نهایی:    15.5

 


■□شماره دانشجویی:    310491021
جمع نمره پاسخ‌نامه:    8 از 12 نمره
گزارش۱:    0.5 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    0.75 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    0.5 از 1 نمره
گزارش۸:    0.5 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    14.25

 


■□شماره دانشجویی:    310491037
جمع نمره پاسخ‌نامه:    7.75 از 12 نمره
گزارش۱:    0.5 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    14.25

 


■□شماره دانشجویی:    310491038
جمع نمره پاسخ‌نامه:    6.5 از 12 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.75 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    0.75 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.25
░▒▓ نمره نهایی:    14.25

 


■□شماره دانشجویی:    310491024
جمع نمره پاسخ‌نامه:    7 از 12 نمره
گزارش۱:    0.5 از 1 نمره
گزارش۲:    0.75 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    0.75 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    13.5

 


■□شماره دانشجویی:    310491033
جمع نمره پاسخ‌نامه:    8 از 12 نمره
گزارش۱:     -- از 1 نمره
گزارش۲:     -- از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    0.75 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.25
░▒▓ نمره نهایی:    13

 


■□شماره دانشجویی:    310190054
جمع نمره پاسخ‌نامه:    8.75 از 12 نمره
گزارش۱:     -- از 1 نمره
گزارش۲:    0.75 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    0.25 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:    0.5 از 1 نمره
گزارش۷:    0.5 از 1 نمره
گزارش۸:    0.5 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.5
░▒▓ نمره نهایی:    12.75

 


■□شماره دانشجویی:    310390026
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9.25 از 12 نمره
گزارش۱:     -- از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.25 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:     -- از 1 نمره
گزارش۷:     -- از 1 نمره
گزارش۸:     -- از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    11

 


■□شماره دانشجویی:    310491029
جمع نمره پاسخ‌نامه:    5.75 از 12 نمره
گزارش۱:     -- از 1 نمره
گزارش۲:    0.75 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:    0.5 از 1 نمره
گزارش۷:    0.75 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.25
░▒▓ نمره نهایی:    11

 


■□شماره دانشجویی:    310491039
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9 از 12 نمره
گزارش۱:     -- از 1 نمره
گزارش۲:     -- از 1 نمره
گزارش۳:    0.75 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:     -- از 1 نمره
گزارش۶:     -- از 1 نمره
گزارش۷:     -- از 1 نمره
گزارش۸:     -- از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.25
░▒▓ نمره نهایی:    10.5

 


■□شماره دانشجویی:    310491022
جمع نمره پاسخ‌نامه:    7.75 از 12 نمره
گزارش۱:     -- از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:     -- از 1 نمره
گزارش۵:     -- از 1 نمره
گزارش۶:     -- از 1 نمره
گزارش۷:    0.75 از 1 نمره
گزارش۸:    0.5 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.25
░▒▓ نمره نهایی:    10.25

 


■□شماره دانشجویی:    310491026
جمع نمره پاسخ‌نامه:    5 از 12 نمره
گزارش۱:    0.25 از 1 نمره
گزارش۲:     -- از 1 نمره
گزارش۳:     -- از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش۷:    1 از 1 نمره
گزارش۸:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    9.75
-------------------

 

هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.