فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی یک | نیم‌سال ۱-۹۲-۱۳۹۱

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری


← ادامه...


بسم الله الرحمن الرحیم


دانشجویان گرامی

سلام و احترام؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، «دو بار»، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”دوازده“، «برای سومین بار» بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند (با ارفاق اعلام شده، تا آخر وقت دوشنبه، هیجده دی‌ماه/ هفت ژانویه پذیرفته شدند)، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی تطبیقی یک“ (نیم‌سال ۱-۹۲-۱۳۹۱)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

310291003    ←    20
310291017    ←    20
310291069    ←    20
310291078    ←    20
310291087    ←    20
310291038    ←    20
310291011    ←    19.75
310291025    ←    19.25
310291039    ←    19.25
310291009    ←    18.75
310291019    ←    18
310291036    ←    18
310291021    ←    17
310291024    ←    16.75
310291004    ←    16.5
310291030    ←    16.5
310390005    ←    15.25
310390014    ←    15.25
310291044    ←    14.5
310390053    ←    14
310390019    ←    14
310291020    ←    13.75
310291037    ←    13.75
310390015    ←    12
310291010    ←    11
310291002    ←    8.75
310390001    ←    8.5
310390007    ←    8.5
310390008    ←    6


░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

░▒▓ ریز نمرات
• با Ctrl+F و شماره دانشجویی پیدا کنید.
    ░▒▓░▒▓

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 

■□شماره دانشجویی:    310291003
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.75
░▒▓ نمره نهایی:    20

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291017
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.5
░▒▓ نمره نهایی:    20

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291069
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    1.25
░▒▓ نمره نهایی:    20

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291078
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره
گزارش۱:    0.5 از 1 نمره(نمره این‌گزارش شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    20

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291087
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    1.5
░▒▓ نمره نهایی:    20

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291038
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره(نمره این‌گزارش شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    1.25
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.5
░▒▓ نمره نهایی:    20

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291011
جمع نمره پاسخ‌نامه:    13.5 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:     -- از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    1
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.25
░▒▓ نمره نهایی:    19.75

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291025
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    0.25 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    0.75 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    2.25
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.25
░▒▓ نمره نهایی:    19.25

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291039
جمع نمره پاسخ‌نامه:    13.75 از 14 نمره
گزارش۱:    0.25 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    0.75 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.5
░▒▓ نمره نهایی:    19.25

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291009
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:    0.5 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    1.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.75
░▒▓ نمره نهایی:    18.75

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291019
جمع نمره پاسخ‌نامه:    14 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:     -- از 1 نمره
گزارش۳:    0.25 از 1 نمره(نمره این‌گزارش شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۴:     -- از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره(نمره این‌گزارش شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش۶:    0.5 از 1 نمره(نمره این‌گزارش شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    18

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291036
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.75
░▒▓ نمره نهایی:    18

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291021
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    1.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    1.5
░▒▓ نمره نهایی:    17

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291024
جمع نمره پاسخ‌نامه:    8.5 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    0.75 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:    0.75 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    3
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.25
░▒▓ نمره نهایی:    16.75

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291004
جمع نمره پاسخ‌نامه:    12.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0.75 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    0.75 از 1 نمره
گزارش۶:    0.5 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    16.5

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291030
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.5 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    1 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:     -- از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.5
░▒▓ نمره نهایی:    16.5

 

 

■□شماره دانشجویی:    310390005
جمع نمره پاسخ‌نامه:    11.75 از 14 نمره
گزارش۱:      از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    15.25

 

 

■□شماره دانشجویی:    310390014
جمع نمره پاسخ‌نامه:    13 از 14 نمره
گزارش۱:      از 1 نمره
گزارش۲:     -- از 1 نمره
گزارش۳:     -- از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    0.75 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    15.25

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291044
جمع نمره پاسخ‌نامه:    8.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    1 از 1 نمره
گزارش۵:    0.75 از 1 نمره
گزارش۶:    0.75 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.75
░▒▓ نمره نهایی:    14.5

 

 

■□شماره دانشجویی:    310390053
جمع نمره پاسخ‌نامه:    8.75 از 14 نمره
گزارش۱:      از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    1 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    1.25
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.5
░▒▓ نمره نهایی:    14

 

 

■□شماره دانشجویی:    310390019
جمع نمره پاسخ‌نامه:    8 از 14 نمره
گزارش۱:    0.5 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    0.75 از 1 نمره
گزارش۵:    0.75 از 1 نمره
گزارش۶:    0.5 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    2
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.5
░▒▓ نمره نهایی:    14

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291020
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9.75 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    0.75 از 1 نمره
گزارش۶:    0.75 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    13.75

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291037
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:     -- از 1 نمره
گزارش۵:    0.75 از 1 نمره
گزارش۶:    0.75 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    13.75

 

 

■□شماره دانشجویی:    310390015
جمع نمره پاسخ‌نامه:    6.25 از 14 نمره
گزارش۱:    0.5 از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:    1 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    2
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    0.25
░▒▓ نمره نهایی:    12

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291010
جمع نمره پاسخ‌نامه:    9.25 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0.25 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:     -- از 1 نمره
گزارش۶:     -- از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    -0.5
░▒▓ نمره نهایی:    11

 

 

■□شماره دانشجویی:    310291002
جمع نمره پاسخ‌نامه:    4.5 از 14 نمره
گزارش۱:    1 از 1 نمره
گزارش۲:    0 از 1 نمره
گزارش۳:    0.5 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:    0.25 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    1.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    8.75

 

 

■□شماره دانشجویی:    310390001
جمع نمره پاسخ‌نامه:    4.5 از 14 نمره
گزارش۱:      از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    1 از 1 نمره
گزارش۴:    0.5 از 1 نمره
گزارش۵:    0.5 از 1 نمره
گزارش۶:    0.75 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    0.75
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    8.5

 

 

■□شماره دانشجویی:    310390007
جمع نمره پاسخ‌نامه:    7.75 از 14 نمره
گزارش۱:      از 1 نمره
گزارش۲:    0.25 از 1 نمره
گزارش۳:    0.25 از 1 نمره
گزارش۴:    0.25 از 1 نمره
گزارش۵:     -- از 1 نمره
گزارش۶:     -- از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    
░▒▓ نمره نهایی:    8.5

 

 

■□شماره دانشجویی:    310390008
جمع نمره پاسخ‌نامه:    0.25 از 14 نمره
گزارش۱:      از 1 نمره
گزارش۲:    0.5 از 1 نمره
گزارش۳:    0.75 از 1 نمره
گزارش۴:    0.75 از 1 نمره
گزارش۵:    0.75 از 1 نمره
گزارش۶:    0.5 از 1 نمره
گزارش فوق‌العاده:    3
مشارکت مؤثر در روند کلاس:    -0.5
░▒▓ نمره نهایی:    6
-------------------

 

 

هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.