فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

ریز نتایج آزمون پایان دوره نظریه‌های جامعه‌شناسی دو | نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰

فرستادن به ایمیل چاپ

 


.


 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحیم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانشجویان گرامی

سلام و احترام و تبریک نیمه شعبان؛

• تصحیح اوراق، به شیوه جستجوی کلیدواژه‌ها انجام نـشد، و برای برداشت‌ها و تفاسیر معتبر یا نزدیک به اعتبار، نمره متناسب تعلق گرفت.
• هر پاسخ‌نامه، بدقت و با صرف وقت مناسب، بررسی شد.
• بدخطی، یا نگارش پس و پیش سؤالات، لطمه‌ای به تخصیص نمرات وارد نیاورده است.
• جمع‌بندی نمرات، مکرراً مورد وارسی قرار گرفت.
• پاسخ‌نامه افراد حایز نمره آستانه ”ده“، مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد.
• کلیه گزارش‌ها و دست‌نوشته‌ها، با وسواس، طبقه‌بندی و بررسی گردید، و بیشترین نمرۀ ممکن برای آن‌ها در نظر گرفته شد. بویژه از بصیرت‌ها و دانش مندرج در بخش اظهارنظرهای پایانی گزارش‌ها سپاسگزارم.
• مطابق اعلام قبلی، نمره گزارشاتی که پس از موعد مقرر تحویل گردید، نصف گردیده‌اند. همچنین، به گزارشاتی که پس از پایان دوره واصل شده‌اند (با ارفاق اعلام شده، تا آخر وقت سیزده خردادماه پذیرفته شدند)، نمره‌ای تعلق نگرفته است.
• تایپ شده نبودن گزارش‌ها، ملاک محاسبه نمره نبوده است.
• توجه شما را به ریز نمرات جلب می‌کنم.

• در پایان، امیدوارم که مجموعه آموزشی تدارک دیده شده درس ”نظریه‌های جامعه‌شناسی دو“(نیم‌سال ۲-۹۱-۱۳۹۰)، انگیزه‌ها، اطلاعات و نیروی لازم برای ادامه بررسی‌های شما در این قلمرو مهم را فراهم آورده باشد.
• تغییر برنامه درس را از طریق همین وب‌گاه پی‌گیری فرمایید.
• در پناه ولیعصر(عج) پاینده باشید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

310289061    ←    20
310288049    ←    20
310288085    ←    20
310288084    ←    19

310288056    ←    17.75
310289051    ←    17.25
310288059    ←    17.25
310289046    ←    17
310488059    ←    17
310289072    ←    17
310288054    ←    16.75
310289050    ←    16.75
310288086    ←    16.5
310289060    ←    16.25
310289039    ←    15.25
310289042    ←    14.5
310488047    ←    14.5
310289041    ←    14.25
310288103    ←    13.5
310288070    ←    13.25
310289076    ←    13.25
310289048    ←    12.75
310289049    ←    12.75
310288101    ←    12.25
310289057    ←    11.5
310488055    ←    11
310289055    ←    10.75
310488033    ←    10.5
310287081    ←    10.25 (مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد)

310289043    ←    9.25 (مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد)
310289003    ←    9  (مجدداً بررسی، و در مورد دقت نمره، اطمینان حاصل شد)
310289068    ←    2.75

 

░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓
░▒▓ ریز نمرات
• با Ctrl+F و شماره دانشجویی پیدا کنید.
                                             ░▒▓░▒▓
░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓░▒▓

 


■□شماره دانشجویی:    310289061
جمع نمره پاسخ‌نامه:   15  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.5
░▒▓ نمره نهایی:    20

 

■□شماره دانشجویی:    310288049
جمع نمره پاسخ‌نامه:   15  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25
░▒▓ نمره نهایی:    20

 

■□شماره دانشجویی:    310288085
جمع نمره پاسخ‌نامه:   15  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    20

 

■□شماره دانشجویی:    310288084
جمع نمره پاسخ‌نامه:   15  از پانزده نمره (نمره گزارشات تحویل شدۀ شما ترمیم و تکمیل گردیده است)
      گزارش۱:    0.25  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    1  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    19

 

■□شماره دانشجویی:    310288056
جمع نمره پاسخ‌نامه:   14.25  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    17.75

 

■□شماره دانشجویی:    310289051
جمع نمره پاسخ‌نامه:   13.5  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.25  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.25  از نیم نمره
      گزارش۳:    2  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -0.25
░▒▓ نمره نهایی:    17.25

 

■□شماره دانشجویی:    310288059
جمع نمره پاسخ‌نامه:   12  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25
░▒▓ نمره نهایی:    17.25

 

■□شماره دانشجویی:    310289046
جمع نمره پاسخ‌نامه:   12  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    17

 

■□شماره دانشجویی:    310488059
جمع نمره پاسخ‌نامه:   12  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    17

 

■□شماره دانشجویی:    310289072
جمع نمره پاسخ‌نامه:   12  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    17

 

■□شماره دانشجویی:    310288054
جمع نمره پاسخ‌نامه:   12  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  -0.25
░▒▓ نمره نهایی:    16.75

 

■□شماره دانشجویی:    310289050
جمع نمره پاسخ‌نامه:   12  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0.75  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    16.75

 

■□شماره دانشجویی:    310288086
جمع نمره پاسخ‌نامه:   12  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.5
░▒▓ نمره نهایی:    16.5

 

■□شماره دانشجویی:    310289060
جمع نمره پاسخ‌نامه:   11.25  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    16.25

 

■□شماره دانشجویی:    310289039
جمع نمره پاسخ‌نامه:   11.25  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.25  از نیم نمره
      گزارش۳:    2  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0.25  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:   0.5
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.5
░▒▓ نمره نهایی:    15.25

 

■□شماره دانشجویی:    310289042
جمع نمره پاسخ‌نامه:   9  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0.75  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.75
░▒▓ نمره نهایی:    14.5

 

■□شماره دانشجویی:    310488047
جمع نمره پاسخ‌نامه:   13.5  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0  از نیم نمره
      گزارش۲:    0  از نیم نمره
      گزارش۳:    0  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  1
░▒▓ نمره نهایی:    14.5

 

■□شماره دانشجویی:    310289041
جمع نمره پاسخ‌نامه:   12.75  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0  از نیم نمره
      گزارش۲:    0  از نیم نمره
      گزارش۳:    0  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  1
░▒▓ نمره نهایی:    14.25

 

■□شماره دانشجویی:    310288103
جمع نمره پاسخ‌نامه:   12  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    0  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    13.5

 

■□شماره دانشجویی:    310288070
جمع نمره پاسخ‌نامه:   9  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0.75  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    13.25

 

■□شماره دانشجویی:    310289076
جمع نمره پاسخ‌نامه:   9.75  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    1.25  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.25  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    13.25

 

■□شماره دانشجویی:    310289048
جمع نمره پاسخ‌نامه:   9.75  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.25  از نیم نمره
      گزارش۳:    2  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25
░▒▓ نمره نهایی:    12.75

 

■□شماره دانشجویی:    310289049
جمع نمره پاسخ‌نامه:   9.75  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.25  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.375  از نیم نمره
      گزارش۳:    0.75  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    12.75

 

■□شماره دانشجویی:    310288101
جمع نمره پاسخ‌نامه:   11.25  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0  از نیم نمره
      گزارش۳:    0  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    12.25

 

■□شماره دانشجویی:    310289057
جمع نمره پاسخ‌نامه:   9.75  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    0.75  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    11.5

 

■□شماره دانشجویی:    310488055
جمع نمره پاسخ‌نامه:   6  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    1  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    11

 

■□شماره دانشجویی:    310289055
جمع نمره پاسخ‌نامه:   10.5  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0  از نیم نمره
      گزارش۲:    0  از نیم نمره
      گزارش۳:    0  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25
░▒▓ نمره نهایی:    10.75

 

■□شماره دانشجویی:    310488033
جمع نمره پاسخ‌نامه:   6  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    2.5  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.5
░▒▓ نمره نهایی:    10.5

 

■□شماره دانشجویی:    310287081
جمع نمره پاسخ‌نامه:   7.5  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.25  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۳:    1.25  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۵:    0.25  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    10.25

 

■□شماره دانشجویی:    310289043
جمع نمره پاسخ‌نامه:   7.5  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0.5  از نیم نمره
      گزارش۲:    0.25  از نیم نمره
      گزارش۳:    0.75  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.25
░▒▓ نمره نهایی:    9.25

 

■□شماره دانشجویی:    310289003
جمع نمره پاسخ‌نامه:   9  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0  از نیم نمره
      گزارش۲:    0  از نیم نمره
      گزارش۳:    0  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:
░▒▓ نمره نهایی:    9

 

■□شماره دانشجویی:    310289068
جمع نمره پاسخ‌نامه:   2.25  از پانزده نمره
      گزارش۱:    0  از نیم نمره
      گزارش۲:    0  از نیم نمره
      گزارش۳:    0  از دو و نیم نمره
      گزارش۴:    0  از نیم نمره
      گزارش۵:    0  از یک نمره
      گزارش فوق‌العاده:
مشارکت مؤثر در روند کلاس:  0.5
░▒▓ نمره نهایی:    2.75

هوالعلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.