فیلوجامعه‌شناسی


• بیانیه فیلوجامعه‌شناسی: در شرایطی كه نوعی تغییر بنیادین در جهان‌نگری انسان مدرن در حال روی دادن است، نظریه‌های جامعه‌شناسی و اصل جامعه‌شناسی اثباتی نیازمند تجدید نظر می‌نُماید؛ نوعی تجدید نظر اصولی در فلسفه علوم اجتماعی، و پیوند دادن این تجدید نظر با دستاوردهای جامعه‌شناسی تجربی لازم است.

• مقاومتی كه تا چندی پیش، بر سر راه این تحول در جامعه‌شناسی ایران به چشم می‌خورد، در سایر رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی، همچون علوم سیاسی، تاریخ‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد و روانشناسی مشهود نبود. در علوم سیاسی، موضوع فلسفه و اندیشه‌های سیاسی به عنوان بخش مهمی از نظریه سیاسی محسوب می‌شود و كمك زیادی به ادراكات تجربی ما از موضوعات سیاسی نموده است؛ موضوعاتی همچون قدرت، مشروعیت، فساد، عدالت، انصاف و…. همینطور در زمینه روانشناسی، ادراكات فلسفی در مورد آگاهی، خویشتن، ساختار روانی، و… نیز به كمك آمده‌اند. در زمینه سایر رشته‌های علوم انسانی، پایه، فنی و… نیز به همین ترتیب است.

ادامه مطلب...

دانلود منابع

منتقدان فرهنگ در جامعه‌شناسی ایالات متحده؛ از وبلن تا میلز

فرستادن به ایمیل چاپ

کریستوفرادامه مطلب... شنون؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

 


☱ مخاطب ایرانی در جریان دو کتاب مهم، با پیشینه نقد فرهنگ و روشنفکری در جامعه‌شناسی اروپا آشنا شده است. کریستوفر شنون، دانشیار تاریخ در فرانت رویال ویرجینیا، در کتاب «نقد بی‌پرده؛ سنت، امر فردی، و فرهنگ در اندیشه اجتماعی امریکا، از وبلن تا میلز»، این برنامه را تکمیل می‌کند.
☱ دکتر ضیاء موحد، با ترجمه ممتاز اثر جمع و جور و در عین حال قابل اعتنای لزلی جانسن، یعنی «منتقدان فرهنگ [فرهنگی]؛ از متیو آرنولد تا ریموند ویلیامز»، محصول ۱۹۷۹ انتشارات فوق معتبر راتلج اند کیگن‌پاول، این مهم را در مورد جزیره انگلستان صورت داد.
☱ دکتر عزت‌الله فولادوند نیز، با ترجمه درخشان خود از کتاب پخته و عمیق «دگرگونی عظیم؛ هجرت اندیشه اجتماعی [۱۹۶۵-۱۹۳۰]»، محصول ۱۹۷۷ انتشارات فوق معتبر و آموزشی مک‌گراو-هیل، شقوق نقد اجتماعی در اروپای کانتینتال را احصاء کرده است.
☱ سپس، در ۲۳۶ صفحه، کتاب «نقد بی‌پرده؛ سنت، امر فردی، و فرهنگ در اندیشه اجتماعی امریکا، از وبلن تا میلز»، محصول ۱۹۹۶ انتشارات دانشگاه جان هاپکینز، ثلث سوم از این سه‌گانه را تولید کرده است که پیشینه نقد فرهنگ و روشنفکری در جامعه‌شناسی ایالات متحده را می‌کاود.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

░▒▓ CH. 1. THE PERSPECTIVE OF WORKMANSHIP
Placing VEBLEN
Instincts, Agency, and History
The Era of Savagery
The Era of Handicraft
The Machine Process
Knowledge as Estrangement

░▒▓ CH. 2. MIDDLETOWN AS TRANSITION
?Why "Middletown"
ROBERT LYND and HELEN MERRELL
Work as Culture
Culture as Work
Fragmentation and Integration

░▒▓ CH. 3. A NEW INDIVIDUALISM
A Contradictory Condition
JOHN DEWEY
American Individualism
The Lost Individual
Culture and Communication

░▒▓ CH. 4. PATTERNS OF CONTROL
A Short History of Culture
RUTH BENEDICT
The Political Economy of Culture
Culture and Creativity

░▒▓ ?CH. 5. CULTURE FOR WHAT
Culture and Commitment
ROBERT LYND
Citizenship as Transition
Culture and Carnival
Toward Consensus

░▒▓ CH. 6. THE SOCIOLOGICAL IMAGINATION.
The Fourth Epoch
C. WRIGHT MILLS
the trilogy of “New Men of Power”, “White Collar”, and “The Power Elite”
The Big Picture
The Human Variety
Building the Postmodern Public
The Postmodern Craftsman

░▒▓ CONCLUSION

-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:04

تفکر اجتماعی-اقتصادی باستان (هندی/یهودی/یونانی/ رومی)

فرستادن به ایمیل چاپ

بتسی ادامه مطلب...بارکر پرایس؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ مجموعه نـ۹ـه تأمل درباره «تفکر اجتماعی-اقتصادی باستان (هندی/یهودی/یونانی/ رومی)» از مجموعه «اندیشه اقتصادی راتلج»، به سرویراستاری بتسی بارکر پرایس (از دانشگاه یورک، تورنتو، و MIT) همراه با نـ۹ـه دانشمند شاخص علوم اجتماعی، محصول ۱۹۹۷ انتشارات فوق‌العاده معتبر راتلج است.
☱ اغلب فیلسوفان و عالمان علوم اجتماعی، الگوها و آرمان‌های نظری خود را در متفکران باستان می‌جویند. هایدگر در پارمنیدس، مارکس در هراکلیتوس، مک‌اینتایر در ارسطو،... .
☱ در آغاز قرن بیستم، و پس از برخورد به محدودیت‌های آزار دهنده دنیای مدرن، این فکر که باید به بصیرت‌های عمیق، متین، و هماهنگ باستان بازگشت تا از زندگی متوازن و متعادل دفاع کرد، شیوع قابل ملاحظه‌ای یافته است.
☱ از این قرار، کتابی که استاد عالی‌رتبه، خانم بتسی بارکر پرایس فراهم آورده با فهرستی که ذیلاً ملاحظه می‌فرمایید، الهامات گران‌قدری برای بازسازی آن چه از دست رفته است به دست می‌دهد. گر چه عنوان کار اشاره به اندیشه اقتصادی دارد، ولی خواهید دید که آن چه به دست داده شده است، دست‌مایه‌های بازسازی در کلیت علوم اجتماعی را فراهم می‌آورد که البته شامل دانش اقتصادی هم می‌شود:


░▒▓ ░▒▓ ░▒▓ ░▒▓ ░▒▓
Part I: INDIAN ECONOMIC THOUGHT

1: THE CONCEPTS OF HAPPINESS, ETHICS, AND ECONOMIC VALUES IN ANCIENT ECONOMIC THOUGHT
S.Ambirajan
✦ INTRODUCTION
✦ HAPPINESS
✦ HOW TO ACHIEVE HAPPINESS: ETHICAL SYSTEMS
✦ ECONOMICS AS A SUBSET OF ETHICS

2: KAUTILYA’S ARTHASASTRA; A neglected work in the history of economic thought
Kishor Thanawala
✦ INTRODUCTION
✦ RELEVANT TEXTS
✧ The economy
✧ The treasury
✧ Economic administration
✧ Salaries of (State) servants
✧ Rules and regulations
✧ Incentives and penalities
✧ Metholodogy

 

░▒▓ ░▒▓ ░▒▓ ░▒▓ ░▒▓
Part II: HEBRAIC ECONOMIC THOUGHT

3: LOOKING FOR OURSELVES IN THE MIRROR OF OUR PAST; With what does economics cope? and the differences in the Jewish and Christian rationales for handling usury
Mark Perlman
✦ WITH WHAT DOES ECONOMICS COPE? THE
✦ CULTURAL LEGACY: A “SNAKE” UNDER THE RUG
✧ The Greek and the Hebraic legacy in broad terms
✧ An example of derivations from our cultural legacies
✦ ECONOMICS: ITS ASSUMPTIONS, PARADIGMS AND COROLLARIES
✧ The assumption of scarcity
✧ The assumption of uncertainty
✧ The Assumptions of utility and individualism
✧ The assumptions of verities
✧ Comments
✦ SOME OBSERVATIONS ON THE JEWISH AND
✦ CHRISTIAN HISTORICAL TREATMENTS OF USURY
✧ Two levels of analysis: the theoretical and the “practical”
✧ The Christian approach
✧ Lessons to be drawn


4: ANCIENT AND MEDIEVAL RABBINIC ECONOMIC THOUGHT
Definitions, methodology and illustrations1
Ephraim Kleiman
✦ INTRODUCTION
✦ WHOSE ECONOMIC THOUGHT?
✦ WHAT DO WE MEAN BY (ANCIENT) ECONOMIC THOUGHT?
✦ TALMUDIC AND POST TALMUDIC RABBINIC LITERATURE
✦ THE SCOPE AND THE METHOD OF THE INQUIRY
✦ TANNAITIC AND AMORAIC ECONOMIC CONCEPTS
✧ Interest, nominal and real, expost and exante
✧ The search for an absolute standard of value
✧ Opportunity costs
✧ A mental experiment—compensating and equivalent variations
✧ The general characteristics of Talmudic economics
✦ POST TALMUDIC, MEDIEVAL THOUGHT
✦ POSSIBLE INFLUENCE ON MAINSTREAM ECONOMIC THOUGHT
✦ TWO VOICES FROM THE RENAISSANCE

 

░▒▓ ░▒▓ ░▒▓ ░▒▓ ░▒▓
Part III: GREEK ECONOMIC THOUGHT
5: REFLECTIONS OF ANCIENT ECONOMIC THOUGHT IN GREEK POETRY
Bertram Schefold
✦ GREEK ECONOMIC THOUGHT AS A PROBLEM OF HISTORICAL DOGMA
✧ Introduction
✧ The philosophical economics teachings
✧ Reconstruction of the Attic economy
✦ WEALTH, HANDIWORK, AND EXCHANGE IN THE MYTHICAL WORLD OF HOMER
✧ Homer as a source
✧ The environment of Homeric literature Craft
✧ Workers and slaves
✧ Household and wealth
✧ Exchange, reciprocity, distribution, and trade
✦ FROM HESIOD TO THE CLASSICS
✧ Hesiod and the world of the peasants
✧ Archaic lyric and educational literature
✧ Comments on Classical tragedy and the comedies of Aristophanes

6: GREEK ECONOMIC THOUGHT
Initiators of a Mediterranean tradition
Louis Baeck
✦ THE TRAJECTORY OF GREEK THOUGHT
✦ THE UNFOLDING OF TRADITIONS
✧ Thematization
✧ Textualization
✧ Institutionalization
✧ Canonization or canonicity
✧ Major strands of economic discourse
✦ THE MAIN SCHOOLS OF THOUGHT
✧ The genre of pragmatic essays
✧ The philosophic strands of thought
✦ THE CONTRIBUTION OF ISLAM
✦ THE IMPACT ON THE LATIN WEST

7: THE ECONOMY OF HELLENISTIC EGYPT AND SYRIA
An archeological perspective1
Murray C.McClellan
✦ ANCIENT ECONOMIES AND ECONOMIC THOUGHT IN GREEK ANTIQUITY
✦ ARCHEOLOGY AND THE ECONOMY OF HELLENISTIC EGYPT
✦ ARCHEOLOGY AND THE ECONOMY OF SELEUCID SYRIA

 

░▒▓ ░▒▓ ░▒▓ ░▒▓ ░▒▓
Part IV: ROMAN ECONOMIC THOUGHT

8: THE CLASSICAL ROOTS OF BENEVOLENCE IN ECONOMIC THOUGHT
Gloria Vivenza
✦ THE GREEK BENEFACTORS
✦ DIFFERENT TYPES OF BENEFITS
✦ THE ROMAN APPROACH
✦ PHILOSOPHICAL INTERPRETATIONS

9: ASSUMPTIONS, ECONOMICS, AND THE ORIGINS OF EUROPE
Alan E.Samuel

-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:03

معرفی جامعه‌شناسی تحلیلی و مکانیسم‌های اجتماعی

فرستادن به ایمیل چاپ

پییِرادامه مطلب... دِمولَنیر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ مجموعه سیزده تأمل درباره «جامعه‌شناسی تحلیلی و مکانیسم‌های اجتماعی»، به سرویراستاری نوشته پییِر دِمولَنیر (از سوربن پاریس) همراه با بیست دانشمند شاخص علوم اجتماعی، محصول ۲۰۱۱ انتشارات فوق‌العاده معتبر دانشگاه کیمبریج است.
☱ با آگاهی از فلسفه تحلیلی، و این که این فلسفه هم‌اکنون موج زنده فلسفه امریکا و دنیای آنگلوساکسون است، و رفته رفته در اروپای کانتیننتال هم فراگیر می‌شود، برای ما جالب می‌شود که بفهمیم جامعه‌شناسی تحلیلی چه جور چیزی می‌تواند باشد.
☱ خصوصاً با آگاهی از این که فلسفه تحلیلی، کمتر اسیر ولنگاری‌های متناقض فلسفه کانتیننتال بوده است، برای ما جالب‌تر می‌شود که بفهمیم جامعه‌شناسی تحلیلی چه جور چیزی می‌تواند باشد.
☱ بویژه با آگاهی از این که فلسفه تحلیلی، به طور قطع، یکی از شقوق آینده مجادلات فلسفی خواهد بود، برای ما مغتنم‌تر می‌شود که حد و رسم جامعه‌شناسی تحلیلی را برآورد کنیم.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


PART I ACTION AND MECHANISMS░▒▓
1 Ordinary rationality: the core of analytical sociology
Raymond Boudon
Ordinary rationality: the core of analytical sociology
The notion of ordinary rationality
Deviations from the ideal-typical case
Factual statements and principles
Context-free and context-dependent beliefs
Four ideal cases
The main thesis of the Theory of Ordinary Rationality
System of reasons
Representations as products of ordinary rationality
Beliefs in miracles
Peasants against monotheism
Axiological rationality
Feelings of fairness
Consensus as a product of ordinary rationality
Long-term evolution as a product of
ordinary rationality
Personal objectives as products of ordinary rationality
Benefits from the Theory of Ordinary Rationality


2 Indeterminacy of emotional mechanisms
Jon Elster
Introduction
Emotion and its antecedents
Action tendencies and their emotional antecedents
From action tendencies to action
Conclusion


3 A naturalistic ontology for mechanistic explanations in the social sciences
Dan Sperber
A naturalistic ontology for mechanistic explanations


4 Conversation as mechanism: emergence in creative groups
Keith Sawyer
Improvisational encounters
A broad range of possible action
Retroactive interpretation
Downward causation
Improvisation as explained by methodological
individualism
An expanded conception of social mechanism
Conversations are the mechanisms
of social emergence
The structure paradigm
The interaction paradigm
Conclusion


PART II MECHANISMS AND CAUSALITY ░▒▓
5 Generative process model building
Thomas J. Fararo
Introduction
Analytical theorizing in post-classical perspective
Generativity:mathematical models


6 Singular mechanisms and Bayesian narratives
Peter Abell
Introduction
Conclusion


7 The logic of mechanistic explanations in the social sciences
Michael Schmid
Statement of the problem
The logic of scientific explanations
The logic of microfoundational explanations
in the social sciences
Interpretations


8 Social mechanisms and explanatory relevance
Petri Ylikoski
The purpose of the theory of explanation
Mechanisms and explanatory relevance
The importance of the explanandum
Making a difference
The explanatory import of mechanisms
Conclusion


9 Causal regularities, action and explanation
Pierre Demeulenaere
The analytical dimension of ordinary
action and causality
Social science explanation rests upon
regularities in causal action
Is a Hempelian approach to explanation
non-mechanistic?


PART III APPROACHES TO MECHANISMS ░▒▓
10 Youth unemployment: a self-reinforcing process?
Yvonne Åberg and Peter Hedström
Introduction
Social interactions
Why are social interactions likely to be important
for aggregate unemployment?
Social interaction and youth unemployment in the
Stockholm metropolitan area
Conclusion


11 Neighborhood effects, causal mechanisms and the social structure of the city
Robert J. Sampson
Definitions and background facts
Beyond composition
“Extra local” processes and the larger social order
Individual selection and experiments reconsidered
Social mechanisms and the reproduction of inequality
Conclusion


12 Social mechanisms and generative explanations: computational models with double agents
Michael W. Macy with Damon Centola, Andreas
Flache, Arnout van de Rijt and Robb Willer
Social life from the bottom up
The microfoundations of social complexity
A computational extension of the Schelling model
The double edge of networks
An agent-based model of naked emperors
The virtues and vices of ABC modeling:the
problem of double agents


13 Relative deprivation in silico: agent-based models and causality in analytical sociology
Gianluca Manzo
Introduction
A useful analytical distinction:RD frequency
and RD intensity
An agent-based model of RD frequency and RD intensity
Simultaneously generating RD frequency and RD
intensity patterns
Concluding remarks
-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:03

تاریخچه‌ای از جامعه‌شناسی در بریتانیا؛ علم، ادب، و جامعه

فرستادن به ایمیل چاپ

آلبرت ادامه مطلب...هنری هالسی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

 


 

☱ مجموعه یازده تأمل درباره جامعه‌شناسی بریتانیا، نوشته آلبرت هنری هالسی (از کالج نافلد دانشگاه آکسفورد)، محصول ۲۰۰۴ انتشارات فوق‌العاده دانشگاه آکسفورد است.
☱ تاریخ جامعه‌شناسی بریتانیا، آمیزه‌ای از سنت‌های فلسفی، ادبی و تجربی، توأم با تعامل با سایر نقاط اروپاست، هر چند که گرایش‌های متمایز خود را حفظ کرده است. مهم است که در جریان تحلیل زمینه‌ها، پیشینه‌ها و سنت‌های جامعه‌شناسی، آگاهی از این واقعیت که روح علوم اجتماعی آنگلوساکسون از فحوای علوم اجتماعی اروپای قاره‌ای متمایز است، یکی از شاه‌کلیدهاست.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:


░▒▓ Part I Context
▓ Introduction
Darwin
Explanation and Interpretation
Methods
Social Policy
LSE, the Provinces, and Oxbridge
▓ 1 ?Literature or Science
Science and Literature
The Claims of Literature
Conclusion on Cultural Studies v. Quantitative Sociology
W. J. H. Sprott
▓ 2 The Rise of Scientifc Method


░▒▓ Part II Narrative
▓ 3 Sociology Before 1950
Hobhouse
Ginsberg
T. H. Marshall
Barbara Wootton
Social Anthropology
Social Administration
London School of Economics
▓ 4 British Post-war Sociologists
The Path to LSE
Their LSE
The Formation of Ambition
David Glass
Edward Shils
Portraits of Social Scientists
Marxism
Functionalism
▓ 5 Expansion 1950–67
Oxford and Cambridge Reluctance
The SSRC
Social Science and Government
Policy Research and University Expansion
Michael Young: First Chairman of SSRC
▓ 6 Revolt 1968–75
The Onslaught of Anti-positivism
▓ 7 Years of Uncertainty 1976–2000
Feminism
Events from 1975
Sociology and Society
Social Forms of Accountability
The Governmental Interest
The Social Science Interest
SSRC to ESRC
Sociological Research and its Audiences


░▒▓ Part III Analysis
▓ 8 The Professors
The UK Professoriate as a Whole
The Professors of Sociology
Political Attitudes
Attitudes towards the Career
Administrative Posts
▓ 9 Celebrated Sociologists
The Professorial Survey
Mentors
Models
Citation Analysis
Pre-1950 Citations
Post-1950 Citations
▓ 10 The Shape of Sociology
Introduction
The Journals and their History
Areas of Study
Methods of Study
An Extension of Bulmer
Ideology and Sociology
Social Policy as a Separate Discipline
R. M. Titmuss
International Studies
Teaching and Research in Social Policy


░▒▓ Part IV Conclusion
▓ 11 Epilogue in Eight Essays
H. Halsey
Zygmunt Bauman
Colin Crouch
More Recent Trends
Giddens
Ann Oakley
Masculism
Theory
Evidence and experimentation
Methodological wars
Jennifer Platt
W. G. Runciman
John Westergaard
-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:03

کتاب مرجع «فلسفه مدرن متقدم» بلکــول

فرستادن به ایمیل چاپ

استیون ادامه مطلب...ندلر


☱ کتاب مرجع «فلسفه مدرن متقدم»، از مجموعه کتب مرجع بلکــول، به سرویراستاری استیون ندلر از دانشگاه ویسکانسین-مدیسون، همراه با ۳۸ نویسنده معتبر دیگر، در ۶۶۳ صفحه، محصول ۲۰۰۲ انتشارات فوق‌العاده معتبر بلکـول است.
☱ این مرجع، فلسفه مدرن قرن هفدهم و هیجدهم را جداگانه، در اروپای قاره‌ای و دنیای آنگلوساکسون، مورد بررسی قرار می‌دهد.
☱ کتاب، مستظهر به یک ایندکس مفصل در انتهای کار است که خط راهنمای خوبی برای تحقیق به دست می‌دهند.
☱ عناوین این مجموعه به این شرح‌اند:


PART I THE SEVENTEENTH CENTURY: THE CONTINENT░▒▓
Aristotelianism and Scholasticism in Early Modern Philosophy ▄
M. W. F. STONE

Platonism and Philosophical Humanism on the Continent ▄
CHRISTIA MERCER

The New Science: Kepler. Galileo. Mersenne ▄
BRIAN BAIGRIE

René Descartes ▄
MICHAEL DELLA ROCCA

Pierre Gassendi ▄
MARGARET J. OSLER

Blaise Pascal ▄
GRAEME HUNTER

Antoine Arnauld ▄
ELMAR J. KREMER

Johannes Clauberg ▄
JEAN-CHRISTOPHE BARDOUT

Occasionalism: La Forge. Cordemoy. Geulincx ▄
JEAN-CHRISTOPHE BARDOUT

Nicolas Malebranche ▄
TAD M. SCHMALTZ

Dutch Cartesian Philosophy ▄
THEO VERBEEK

Cartesian Science: Régis and Rohault ▄
DENNIS DES CHENE

Robert Desgabets ▄
PATRICIA A. EASTON

Grotius and Pufendorf ▄
N. E. SIMMONDS

Baruch Spinoza ▄
STEVEN NADLER

Pierre Bayle ▄
TODD RYAN

Gottfried Wilhelm Leibniz ▄
R. S. WOOLHOUSE

 

PART II THE SEVENTEENTH CENTURY: GREAT BRITAIN░▒▓
British Philosophy Before Locke ▄
JILL KRAYE

Francis Bacon ▄
STEPHEN GAUKROGER

The Cambridge Platonists ▄
SARAH HUTTON

Thomas Hobbes ▄
TOM SORELL

Robert Boyle ▄
LISA DOWNING

John Locke ▄
EDWIN MCCANN

The English Malebrancheans ▄
STUART BROWN

Isaac Newton ▄
PETER KAIL

Women Philosophers in Early Modern England ▄
MARGARET ATHERTON

 

PART III THE EIGHTEENTH CENTURY: GREAT BRITAIN░▒▓
Earl of Shaftesbury ▄
GIDEON YAFFE

George Berkeley ▄
CHARLES MCCRACKEN

Francis Hutcheson ▄
ELIZABETH S. RADCLIFFE

Bernard Mandeville ▄
HAROLD J. COOK

David Hume ▄
MARINA FRASCA-SPADA

Adam Smith ▄
SAMUEL FLEISCHACKER

Thomas Reid ▄
RONALD E. BEANBLOSSOM

 

PART IV THE EIGHTEENTH CENTURY: THE CONTINENT░▒▓
German Philosophy After Leibniz ▄
MARTIN SCHONFELD

Giambattista Vico ▄
DONALD PHILLIP VERENE

Aesthetics Before Kant ▄
TED KINNAMAN

Jean-Jacques Rousseau ▄
PATRICK RILEY

Voltaire ▄
GARY GUTTING

Moses Mendelssohn ▄
DANIEL O. DAHLSTROM

-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 16:40

بازخوانی جنبش‌های ۱۹۶۸؛ تاریخچه، نظریه، و برآمدن دگراندیشان علیه مدرنیت

فرستادن به ایمیل چاپ

گرمایندر ادامه مطلب...کی. بهامبرا و آیپک دمیر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ مجموعه یازده تأمل درباره نقطه عطف تاریخی مهم و تعیین کننده ۱۹۶۸، به ویراستاری گرمایندر کی. بهامبرا و آیپک دمیر، محصول ۲۰۰۹ انتشارات فوق‌العاده معتبر پلگریو مک‌میلان است.
☱ در این تأمل، پس از سه مقاله که می‌کوشد آنچه دقیقاً در جریان جنبش‌های دانشجویی ۱۹۶۸ روی داده است را مرور کند، بازتاب‌های نظری این رویداد مهم را در چهار مقاله بررسی خواهد کرد. در نهایت، دلالت‌های ضمنی این رویداد را در بال و پر یافتن دگراندیشان و دگراندیشی علیه مدرنیت بررسی می‌کند. در مقاله پایانی به قلم ویلیام آتوایت، اصرار می‌شود که آینده نزدیک همچنان در ظل تأثیرات این رویداد مهم قابل تفسیر و بررسی خواهد بود.
☱ کتاب، می‌تواند الهاماتی برای ساخت و ساز آینده نظریه فلسفی و اجتماعی ارائه دهد، فقط برای تأمل بیشتر، نه الگوبرداری محض.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

░▒▓ Part I Rethinking Historical Narratives
1 Freedom Now! 1968 as a Turning Point for Black American Student Activism
Patricia Hill Collins
2 She’s Leaving Home: Women’s Sixties Renaissance
Lynne Segal
3 Subterranean Traditions Rising: The Year That Enid Blyton Died
Ken Plummer


░▒▓ Part II Theoretical Engagements
4 From 1968 to 1951: How Habermas Transformed Marx into Parsons
John Holmwood
5 Critical Theory and Crisis Diagnosis: Key Exchanges Between Reason and Revolution after 1968
Tracey Skillington
6 On Totalitarianism: The Continuing Relevance of Herbert Marcuse
Sarah Hornstein
7 Everyone Longs for a Master: Lacan and 1968
Stephen Frosh


░▒▓ Part III Other Voices
8 May 1968 and Algerian Immigrants in France: Trajectories of Mobilization and Encounter
Maud Anne Bracke
9 Turning to Africa: Politics and Student Resistance in Africa since 1968
Leo Zeilig
10 Riding the Waves: Feminism, Lesbian and Gay Politics, and the Transgender Debates
Sally Hines
11 Subjectivization, State and Other: On the Limits of Our Political Imagination
Mihnea Panu
?Conclusion: When Did 1968 End
William Outhwaite

-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:03

معرفی و تقدیم کتاب ”اندیشه اجتماعی کاتولیک“

فرستادن به ایمیل چاپ

پاول ادامه مطلب...سالینز و آنتونی بلیسی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


☱ مجموعه یازده تأمل، به ویراستاری پاول سالینز و آنتونی بلیسی، بر روی مضامین جامعه‌شناختی سند مشهور به «مختصر» (Compendium)، در این کتاب مطرح گردیده است. «مختصر»، برای اولین بار، عقاید مسیحیت کاتولیک رمی را در سال ۱۵۶۶ جمع آورده است.
☱ در این تأمل، پس از دو مقاله که می‌کوشد درکی اصولی از یک تفکر اجتماعی دینی به سبک کاتولیک ارائه دهد، جنبه‌های یک جامعه عادلانه در چهارچوب کاتولیسیسم رمی را بررسی می‌کند؛ خانواده، کار، اقتصاد، اجتماع سیاسی، اجتماع بین‌الملل، مسائل صلح، و مسائل زنان را بررسی می‌کند. در نهایت، دلالت‌های ضمنی این اندیشه اجتماعی دینی در تحقیق و عمل اجتماعی بررسی می‌شود.
☱ کتاب، می‌تواند الهاماتی برای ساخت و ساز یک اندیشه اجتماعی اسلامی ارائه دهد، فقط برای تأمل بیشتر، نه الگوبرداری محض.
☱ فهرست مطالب کتاب بدین ترتیب است:

░▒▓ Part I: Principles of Catholic Social Thought
1 The Gift and Mission of Love: The Theological Dimension of Catholic Social Teaching
Kevin E. Miller
2 The Social Theory of Catholic Social Teaching
D. Paul Sullins

░▒▓ Part II: Criteria for a Just Society
3 The Intellectual Method of the Compendium as Illustrated in its Treatment of the Family
Anthony J. Blasi and James A. Montmarquet
4 The Subjective Dimension of Work
John Larrivee
5 Economic Life in Catholic Social Thought and Economic Theory
Charles M. A. Clark
6 Serving the Person through the Political Community
Michael L. Coulter
7 Toward a Caring International Community
J. F. X. Paiva
8 An Invitation to Inclusive Environmental Reflection
Stephen Scharper and Andrew J. Weigert
9 The Promotion of Peace in the Compendium
Carroll J. Bourg
10 Woman and the Catholic Social Tradition
Deborah Savage

░▒▓ Part III: Implications
11 Concrete Applications to U.S. Research and Action
Anthony J. Blasi


-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:04

دائره‌المعارف انسان‌شناسی سـیـج

فرستادن به ایمیل چاپ

هری ادامه مطلب...جیمز بیرکس


▬ دائره‌المعارف انسان‌شناسی سـیـج، به سرویراستاری هری جیمز بیرکس (از کنیزیوس کالج بوفالو) با همکاری ۲۹۲ محقق دیگر، در ۲۶۱۰ صفحه در ۵ مجلد، محصول ۲۰۰۶ انتشارات فوق‌العاده معتبر سـیـج است.
▬ در ابتدای کار، یک تایم لاین رویدادها و آثار اصلی انسان‌شناسی، از رامسس دوم مصر مورخ ۱۳۱۴ قبل از میلاد تا سال ۲۰۰۵ نیز به کار افزوده شده است.
▬ ترتیب الفبایی مدخل‌های این دائره‌المعارف، علاوه بر یک ایندکس مفصل در انتها، در ابتدای کار به لحاظ موضوعی نیز مرتب شده‌اند و خط راهنمای خوبی برای تحقیق در حوزه‌های جامعه‌شناسی به دست می‌دهند. آن را در «ادامه مطلب» ملاحظه فرمایید.
-------------------
لینک مستقیم دانلود

 

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:05 ادامه مطلب...

واژه‌نامه جامعه‌شناسی کیمبریج

فرستادن به ایمیل چاپ

برایان ادامه مطلب...استنلی ترنر


☱ واژه‌نامه جامعه‌شناسی کیمبریج، به سرویراستاری برایان استنلی ترنر (از دانشگاه کیمبریج و لیدز)، به همراه ۱۰۷ نویسنده دیگر، در ۷۰۹ صفحه، محصول ۲۰۰۶ انتشارات فوق‌العاده معتبر دانشگاه کیمبریج است.
☱ این دائره‌المعارف، به ۱۰۵۸ مدخل پرداخته است که از این شمار، ۱۹۳ مدخل، به شرح آراء چهره‌های کلیدی جامعه‌شناسی، و ۸۶۵ مدخل، به توضیح مفاهیم کلیدی اختصاص یافته است. در «ادامه مطلب...» فهرست این کلیدواژه‌ها را ملاحظه فرمایید.

-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

☱ در «ادامه مطلب...» فهرست این کلیدواژه‌ها را ملاحظه فرمایید:

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:08 ادامه مطلب...

دائره‌المعارف مختصر فلسفه غرب

فرستادن به ایمیل چاپ

جاناتان ادامه مطلب...ری و جان اوپی آرمسن


☱ دائره‌المعارف مختصر فلسفه غرب، به سرویراستاری جاناتان ری و جان اوپی آرمسن، به همراه هفتاد و شش نویسنده دیگر، در ۴۰۹ صفحه، محصول ۲۰۰۵ انتشارات فوق‌العاده معتبر راتلج است.
☱ این دائره‌المعارف، مختصری از حدود ۲۰۰۰ مدخل دائره‌المعارف مفصل ده جلدی فلسفه راتلج، به سرویراستاری ادوارد کرایج است. هر مدخل، با یکی دو پیشنهاد برای مطالعات افزون خاتمه می‌یابد.

-------------------
لینک مستقیم دانلود

هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 02 اردیبهشت 1392 ساعت 11:05

صفحه 2 از 4